Гэрэл зургийн төрөлд: Налайхын уурхайн 70 метрийн гүнд

"Ардчилал" сонин, ASSA.mn сайтын гэрэл зургийн сурвалжлагч Ү.Одбаяр


Энэ эрсдэлтэй зам 70 орчим метр үргэлжилдэг

Ойролцоогоор 2 ковш нүүрс портерийн тэвш дүүргэнэ

Хонхотод 500 гаруй хүн хөдөлмөр хамгааллын хамгийн доод түвшинд амьдралаа залгуулж байна

Дээд боловсролтой ч ажлын байргүйгээс уурхайчин болсон нь цөөнгүй

Эхний ковш дүүрэхийг 2дох ээлжийнхэн хүлээж байна

Өглөөнөөс үдэш үдшээс өглөө гээд тасралтгүй 2 ээлжээр тэд ажиллаж байна

Дээд боловсролтой ч ажлын байргүйгээс уурхайчин болсон нь цөөнгүй